Събития


5th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems

5th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2015) -  International Home of Scientists ”F. Joliot-Curie”, Varna, Bulgaria, September 1st - September 5th, 2015. The meeting is organized by the Bulgarian Society of Biorheology in cooperation with the Institute of Mechanics and Biomechanics to the Bulgarian Academy of Sciences and the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation (E.S.C.H.M.)
 

4-та Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи

4-та Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи - Varna, Bulgaria, August 29th - September 2nd, 2012

 

 

3-та Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи

3-та Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи, 29 Август -2 септември 2009 г., Боровец

 

 

2-ра Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи

2-ра Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи, 17-20 септември 2006 г., Варна

 

 

12-та Европейска конференция по клинична хемореология

12-та Европейска конференция по клинична хемореология, 22-26 юни 2003 г., София, България и Европейска лятна школа по биореология, 28 юни – 2 юли 2003 г., Варна, България

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology