Събития


7th European Summer School of Biorheology and the Symposium on Micro, Nanomechanics and Mechanonobiology of Cells, Tissues and Systems (BIOREO2021)

The 7th European Summer School of Biorheology and the Symposium on Micro, Nanomechanics and Mechanonobiology of Cells, Tissues and Systems (BIOREO2021) was held at the International Home of Scientists “Frederick Joliot-Curie” in the resort "St. Konstantin and Elena" near Varna from August 28 to August 31, 2021. This was the eigth meeting organized by the Bulgarian Society of Biorheology in cooperation with the European Society of Clinical Hemorheology and Microcirculation (E.S.C.H.M.) and co-organized by the Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of Sciences. The meeting was held two months after the 2nd  Joint Meeting of  the three societies - the European Society of Clinical Hemorheology, the International Society of Clinical Hemorheology  and the International Society of Biorheology - ESCHM-ISCH-ISB 2021, held in July 2021 in Fukuoka, Japan.

Biorheo2021 was supported by the National Science Fund (BNSF) of the Ministry of Education and Science of Bulgaria- project grant КП-06-МНФ/1 from 18.08.2021


 

6th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Microand Nanomechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems - BIORHEO2018, 29.08.18-1.09.18, Varna, Bulgaria

The 6th European Summer School of Biorheology and the Symposium on Micro, Nanomechanics and Mechanonobiology of Cells, Tissues and Systems (BIOREO2018) was held at the International Home of Scientists “Frederick Joliot-Curie” in the resort "St. Konstantin and Elena" near Varna from August 29 to September 1, 2018. This was the seventh meeting organized by the Bulgarian Society of Biorheology in cooperation with the European Society of Clinical Hemorheology and Microcirculation (E.S.C.H.M.) and co-organized by the Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of Sciences. The meeting was held two months after the 19th Conference of the European Society of Clinical Hemorheology and Microcirculation in July 2018 in Krakow, Poland.

 

5th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems

5th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2015) -  International Home of Scientists ”F. Joliot-Curie”, Varna, Bulgaria, September 1st - September 5th, 2015. The meeting is organized by the Bulgarian Society of Biorheology in cooperation with the Institute of Mechanics and Biomechanics to the Bulgarian Academy of Sciences and the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation (E.S.C.H.M.)
 

4-та Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи

4-та Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи - Varna, Bulgaria, August 29th - September 2nd, 2012

 

 

3-та Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи

3-та Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи, 29 Август -2 септември 2009 г., Боровец

 

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology