Събития


2-ра Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи

2-ра Европейска лятна школа по биореолгия и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи, 17-20 септември 2006 г., Варна

 

 

12-та Европейска конференция по клинична хемореология

12-та Европейска конференция по клинична хемореология, 22-26 юни 2003 г., София, България и Европейска лятна школа по биореология, 28 юни – 2 юли 2003 г., Варна, България

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology