Миглена Кирилова


Заемана длъжност – доцент
Секция/Лаборатория – „Биомеханика”
Стая No: 227
Тел: (02) 979 64 12
E-mail: M.Kirilova  imbm.bas.bg

Научни степени, организация, година:
Д-р, И-т по механика, 2008 г.

доцент , И-т по механика – БАН, 2012 г.

Области на професионален интерес: сърдечно-съдова биомеханика, механични свойства на биологични тъкани и биоматериали, математическо моделиране на меки тъкани


Избрани публикации:


L. Hadjikov, M. Kirilova, S. Stoytchev, D. Pashkouleva, Visco-elastic mechanical behaviour of human abdominal fascia, Series on Biomechanics, v.23(1), pp. 43-51, 2007.

 

M.Kirilova, A.Popov, D. Pashkouleva ,S.Stoytchev, Processing of experimental results for mechanical behaviour of human fascia using statistical methods, Proc. of the 36-th spring conference of the union of Bulgarian Mathematicians, 2-6.04.2007, pp. 257-262.

 

M. Kirilova, S. Stoytchev, D. Pashkouleva, V. Kavardzhikov, V. Tsenova. Mechanical properties of human fascia transversalis, 2006, Доклади на БАН, т.59, No7, стр.731-736.

 

M. Kirilova, Visco-elastic properties of human abdominal fascia: experiments and mathematical model, Proceedings of Second Euro Summer School of Biorheology&Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems, Varna 17-20.09.2006 – pp.62-65.

 

M. Kirilova, S. Stoytchev, D. Pashkouleva, V. Kavardzhikov, Mechanical properties of hernia meshes, J. Theoretical and Applied Mechanics,v.36, N:3, 2006, pp.87-96.

 

M. Kirilova, S. Stoytchev, D. Pashkouleva, V. Kavardzhikov, R.Radev, S. Bonev, An experimental investigation of human fascia transversalis and synthetic hernia meshes, Proceedings of 10-th Jubilee National congress on theoretical and applied mechanics, Varna, 13-16.09. 2005. pp.139-144.

 

M. Kirilova, A. Rachev, Bidirectional Arterial Regeneration over Bioresorbable Graft. A Theoretical Study, 12ECCH -Euro Summer School on Biorheology, 29.06-1.07.2003, Varna, рр.94-96, 2004.

 

M. Kirilova, K. Prodanov, Bioresorbable Prostheses – А prospective field in vascular surgery. Acta Medica Bulgarica , v.XXX, pp.11-18, 2003.

 

A. Rachev, M. Kirilova, A Mathematical model of Arterial Regeneration Over Bioresorbable Grafts.- World Congress on Biomechanics, 4-9.08, 2002,Calgary , Canada, рр.1-2.

 

M. Kirilova, Mechanical problems of bioresorbable grafts.- Proc. of the International Conference on Biomechanics of Man 2002, 12-15,November, 2002, Chejkovice, Czech Republic, рр. 94-96.

 

M. Kirilova, A. Rachev. A theoretical investigation of the effects of bioresorbable material on process of neo-artery regeneration.- Proc. of the 9-th National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, 19-22.09. 2001, Varna, v.II, рр. 159-164.

 

Проекти: „Биомеханично изследване на синтетични заместители на биологични меки тъкани – съдови протези и платна за хернии”- ТН-1502/2005 г. , МОН

 

Членство в научни организации:
Българско дружество по биомеханика,
Българско дружество по биореология,
Съюз на математиците в България

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology