Благовест Бечев


Медицински Университет София
Медицински факултет
Катедра по физика и биофизика


Тел: (02) 91 72 .574
0899 519862
E-mail: bbechev@yahoo.com

 

Научни степени, организация, година:

1978 – Софийски университет „Св.Климент Охридски“, Физически факултет, Специалност инженерна физика, 1986 – Медицински Университет – София, Специализация – Медицинска и санитарна физика

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

биореология, хемореология, възпаление, левкоцитна адхезия/агрегация (leukergy), протеини на топлинния стрес, хемилуминесценция, свободни радикали, полиморфонуклеарни левкоцити

 

Избрани публикации:

 1. S. Stoeff, Z. Naychov, T. Galabovaa, N. Trifonova, M. Shishenkov, S. Jovtchev, B. Bechev, S. Hadjieva, A. Mladenova, M. Penev, M. Vretenarska, E. Rachev. The leukocyte adhesiveness/aggregation test in arterial hypertension research. Series on Biomechanics, 2010, Vol. 25, No. 1-2, 169-173
 2. Radostina Cherneva, Ognian Georgiev, Danail Petrov, Yanina Slavova, Draga Toncheva, Blagovest Bechev, Maria Stamenova, Nedka Trifonova. Alpha-Crystaline Antibodies in Non-small Cell Lung Cancer Patients. Comptes rendus de l’Acade’mie bulgare des Sciences, 2009, Vol 62, Issue 12, pp.1615-1620
 3. Radostina Cherneva, Ognian Georgiev, Danail Petrov, Yanina Slavova, Draga Toncheva, Blagovest Bechev, Maria Stamenova, Nedka Trifonova. Expression of Small Heat Shock Protein alfaB-Crystallin in Non-Small Cell Lung Cancer. Comptes rendus de l’Acade’mie bulgare des Sciences, 2009, Vol 62, Issue 11, pp.1483-1492
 4. I.Buteva-Hristova, N. Trifonova, B. Bechev, M. Genov, M. Stamenova. Antibodies against Alpha Crystallins in Women with Reproductive Failures. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 2009, Vol 62, Issue 2, pp. 285-292
 5. Г. Николов, Б. Бечев, В. Андреев, А Ангелова и А. Блажев. Антиеластинови антитела при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Scripta periodica, 2006, 9, № 1, 45-52.
 6. Margarita Alexandrova , Petyo Bochev , Vanya Markova , Blagovest Bechev , Marina Popova , Maya Danovska and Virginia Simeonova. Dynamics of free radical processes in acute ischemic stroke: influence on neurological status and outcome. Journal of Clinical Neuroscience, 2004, Vol 11, Issue 5, , Pages 501-506,
 7. Alexandrova M, Bochev P, Markova V, Bechev B, Popova M, Danovska M, Simeonova V. Oxidative stress in the chronic phase after stroke. Redox Report, 2003, 8(3):169-176
 8. Alexandrova M, Bochev P, Markova V, Bechev B, Popova M, Danovska M, Simeonova V. Changes in phagocyte activity in patients with ishaemic stroke. Luninescence 2001, 16:357-365
 9. Magrisso, M., Alexandrova, P. Bochev, V. Markova, Bl. Bechev. Functional states of polymorphonuclear leukocytes determined by chemiluminescent kinetic analysis. Luninescence, 2000, 15:143-151
 10. M. Magriso, B. Bechev, P. Bochev, V. Markova M. Alexandrova. A new Approach for Analysis of chemiluminescent Kinetics of Activated Phagocytes in Blood. J. Biolumin. Chemlumin (now Luminescence). 1995, 10: 77-84.
 11. B. Bechev, M. Magrisso, P. Bochev, V. Markova, M. Alexandrova. Dependence of whole blood luminol CL on PMNL and RBC count. J. Biochemical and Biophysical methods 1993, 27: 301-309.
 12. Bochev P., Bechev B. and Magrisso M Six-sample multiplexing computerized analyzer for integral and spectral luminescence measurements. Anal. Chim. Acta, 1992, 256: 29-32.

 

Проекти:

 1. “Приложение на хемилуминесцентен метод при изследване на пациенти с плеврални изливи”.– Проект финансиран от МУ-Плевен
 2. “Активност на периферни фагоцити при остър хеморагичен инсулт. Връзка с нивото на холестерола, С-реактивния протеин и редокс-баланса на кръвта”. Проект финансиран от МУ-Плевен
 3. Оценка на типа и етиологията на плеврални изливи чрез изследване функционалното състояние на полиморфонуклеарни левкоцити (ПМНЛ) с хемилуминесцентен метод. Проект финансиран от МУ – София
 4. “Създаване на информационни комуникации между общопрактикуващ лекар и диагностични и консултативни звена на базата на съвременни информационни технологии” Отворено общество

 

Членство в научни организации:

 • Българско дружество по биореология
 • Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство
 • Съюз на физиците в България

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology