Светла Митева-Николова


 

Медицински Университет - София

 

Катедра “Медицинска физика и биофизика”

 

Тел: +359 2 9172595

 

E-mail: svetla_miteva_nikolova@abv.bg

 

Научни степени, организация, година:

Доктор, БАН – ИФХ, 2005 год.

 

Области на професионален интерес (ключови думи): Повърхностна и обемна реология, Електро-оптика, Електрофореза

 

 

 

 

Допълнителна информация

 

Избрани публикации:

1. S. Jovtchev, S. Alexandrov, N. Hristova-Avakumova, S. Miteva, L. Traikov, D. Gerasimova and S. Stoeff, Erythrocyte interactions – Comparison of the aggregation power of polymer molecules used in medicine – Not only size does matter, Clinical Hemorheology and Microcirculation 64, 845–851, 2016

2. S., Alexandrov S., Hristova-Avakumova N., Miteva S., Stoeff S., Traykov L., Gerasimova D., Jovtchev S., “ Experimental studies concerning the effect of hydroxyethyl starch (HES) on the aggregation of human red blood cells in vitro”, Avangard Prima, p. 35, 5th Eurosummer school on biorheology and Symposium on micro and nanomechanics and mechanobiology of cells, tissues and systems, Varna, Bulgaria, 1-5 September, 2015

3. Jovtchev S., Alexandrov S., Hristova-Avakumova N., Miteva S., Traykov L., Gerasimova D., Stoeff S., “Investigations on the red blood cells interactions in vitro – comparison of the aggregation potential of polymer molecules used in medicine”, Avangard Prima, p. 34, 5th Eurosummer school on biorheology and Symposium on micro and nanomechanics and mechanobiology of cells, tissues and systems, Varna, Bulgaria, 1-5 September, 2015

4. Kostov V., Mitev A., Alexandrov S., Miteva S., Hristova-Avakumova N., Stoeff S., Traykov L. Gerasimova D., Jovtchev S., “Comparison of the Aggregation Potential of Meutral Polymers in Relation to Erythrocyte Aggregation, Abstract book, p. 60, XIV International Congress of Medical Science, Sofia, Bulgaria, 7-10 May, 2015

5. A. Mitev, E. Gulev, S. Alexandrov, S. Miteva, N. Hristova-Avakumova, S. Stoeff, L. Traykov, D. Gerasimova, S. Jovtchev, Effects of olasma expander polymers on the erythrocyte aggregation – investigation of undergraduate medical students during student’s laboratory work in biophysics, 25th European Student’s Conference, Abstract book, Berlin, Germany, 2014

6. P. Dimitrova, S. Alexandrov, S. Miteva, N. Hristova-Avakumova, S. Stoeff, L. Traykov, S. Jovtchev, Cellular factors involved in the plasma volume expander induced erythrocyte aggregation, ICMS 2014/OP 12 Preclinic, Tribuna Medica LXVI, Supplement to issue 1/2014

7. S. Miteva, S. Alexandrov, N. Hristova-Avakumova, S. Stoeff, L. Traykov, D. Gerasimova, S. Jovtchev, Hemorheology in biophysics education for students in medicine, Scientific Reports of the Union of Scientists in Bulgaria, Plovdiv, Plovdiv 2013, “Научни трудове на СУБ-Пловдив”, Серия В. Техника и технологии, том XVI, стр. 246-252, ISSN 1311- 9192, Пловдив, 2013

8. A. Shenol, S. Miteva, S. Alexandrov, N. Hristova-Avakumova, S. Stoeff, L. Traykov, D. Gerasimova, S. Jovtchev, Model investigations on the polymer induced aggregation of human red blood cells, Tribuna Medica, Vol LXV, 44, 2013

9. S. Alexandrov, N. Hristova-Avakumova, S. Miteva, S. Stoeff, L. Traikov, D. Gerasimova, S. Jovtchev , Factors influencing erythrocyte aggregation – an investigation during routine student’s practice, Series on Biomechanics, Vol 27, No 3-4, 65-68, 2012

 

Членство в научни организации:

Член на сдружението „Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство

 

 

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology