Ирена Велчева


Доц. Д-р Ирена Велчева
Ръководител на ІІ Неврологична клиника
Медицински университет – София
Университетска болница по неврология и психиатрия „Св.Наум”
Ул. „Л. Русев” 1113 София
Тел. + 359 2 9702 209
Мобилен: + 359 888 868 694
E-mail: velchevairena@gmail.com

 

 

Обучение и специализации

 

Научни степени

 

Позиции

 

Членство в научни организации

 

Основни изследвания и клинични интереси

 

Редактор и член на редколегии

 

Публикации

 

 

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology