Мария Антонова


Институт по Невробиология
НИЗ Интрегративна Неврофармакология


Тел: (02) 979 2167, Факс:
E-mail: antonova  bio.bas.bg

 

Научни степени, организация, година: Доцент, доктор по биология, Институт по Механика, БАН, 1999


Области на професионален интерес (ключови думи): Вискозоеластичност на артериална  стена, честотна обработка на биосигнали, кръвно налягане

 

 

 

Избрани публикации:

1. Antonov P., Antonova M., Nikolova N., Antonova N., Vlaskovska M., Kasakov L., Age dependent changes of arterial wall viscoelasticity, Clinical Hemorheology and Microcirculation, V 39, N 1-4, 63-68, 2008
IF 1.242, PIF 0.207
2. Antonova M., Antonov P., Marinov G., Vlaskovska M., Kasakov L., In vitro studies of viscoelastic characteristics of vital and devitalized rat aorta and human arterial prostheses, Annals of Biomedical Engineering, V 36, N 6, 947-957, 2008
IF 2.276, PIF 0.455
3. Antonov P., Antonova M., Vlaskovska M., Kasakov L., In vitro investigation of arterial wall viscoelasticity, Archives of the Balkan Medical Union, 42 N1, 11-14, 2007
4. Antonova M., A device for biomechanical investigations of the viscoelastic characteristics of vital and artificial arterial segments, Clinical Hemorheology and Microcirculation, 30, 3-4, 477-480, 2004
IF 0.833, PIF 0.833
5. Draganova R., Antonova M., Draganov L., Ross B., Pantev C., Prediction of the response spectrum to amplitude-modulated auditory stimuli, demonstrated on magnetoencephalographic data, Proc. of Satellite symposium on Monitoring the CNS of the neonate with Neurophysiological Methods, Goteborg, Sept. 7, 2003, Berzelius symposium 59: Perinatal brain injury: pathophysiology and clinical aspects, Goteborg, Sweden, 2003, pp. 19-23
6. Antonova M., Antonov P., Method and device for measurement of the viscoelastic characteristics of vital cylindrical segments of arteries in vitro, Comptes rendus de l’ Academie Bulgare des Sciences 56, N 11, 65-70, 2003
IF 0.123, PIF 0.0615
7. Antonova M., Kasakov L., 2000, Viscoelastic properties of the arterial wall, Proc. of Intern. Conf. on Biorheology, Sofia, Oct. 2000, pp. 121-125
8. Antonova M, Nikolova K, Antonov P., Volume pulsations of a. brachial estimated by means of arterial oscillogram, Biomechanics, 1995; 27: 55-59
9. Antonova M., Nikolova K., Antonov P., Certificate for innovation, Reg. N 45/86, Method for quick standardization of arterial oscillogramm, introduced in practice on 24.03.1987 (in Bulgarian)
10. Antonova M., Nikolova K., Antonov P., Patent N 43877, Reg. N 77186/ 1986 priority 19.11.1986: Method and device for in vivo estimation of volume pulsations of artery (in Bulgarian)


Проекти:


Членство в научни организации: Българско дружество по Биореология, Българско дружество по Биомеханика, Българско дружество по Физиология

 

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology