Иван Иванов


Име: Иван Мирчев Иванов


Служебен адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 4, София 1113
тел: +359 (2) 979 64 13
факс: +359 (2) 870 74 98
E-mail: ivanmirchev@abv.bg


Образование:
СУ „Св. Климент Охридски“ – инженерна физика – 2002

 

Научни степени:
СУ „Св. Климент Охридски“ – магистър – 2002

 

Заемани длъжности през последните 5 години:
ИМЕХ – редовен  докторант – от 01.01.2005 до 01.10.2006 г.
ИМЕХ – специалист – от 01.10.2006 до 31.03.2009 г.
МЕДИМАГ МС – сервизен инженер – от 06.04. 2009 до 12.11.2009 г.
ИМЕХ – специалист – от 17.11.2009 -

 

Области на професионален интерес:
Биореология, хемореология, методи за определяне реологичните параметри на течности
Агрегация на кръвни клетки,  методи за изследване и оценка на агрегацията на кръвните клетки, Електрични свойства на кръв


Членство в научни организации:
Съюз на учените в България, Българско дружество по биореология

 

Научни награди:
1. Първа награда за най-добра разработка на млад учен, отчетна сесия на Институт по Механика, 2007 г.


Езици:
английски                         средно ниво
руски                                начално ниво


Специализации и работа в чужбина през последните 5 години:
1. Чехия, Институт по микробиология, 2006, 19.11.2006 – 02.12.2006 г.
2. Англия, King’s College, London, 2008, 23.06.2008 – 03.07.2008 г.


Лица и/или организации, които могат да дадат професионална препоръка или отзив:
проф.  д-р Надя Младенова Антонова
проф.  д-р Вълко Георгиев Петров


Основни публикации през последните 5 години:

  1. I. Ivanov, „Observations on the blood electrical conductivity changes at coagulation and under flow“. В: Proceedings of  2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems, Varna, Bulgaria, September 17-20, 2006, ed. by N. Antonova, pp. 77-80.
  2. Y. Savov, N. Antonova, E. Zvetkova, Y. Gluhcheva, I. Ivanov, I. Sainova. “Whole blood viscosity and erythrocyte hematometric indices in chronic heroin addicts”.  13th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology (E.S.C.H.), June 26th – 29th, 2005 – Siena, Italy. Clinical Hemorheology and Microcirculation, Volume 35, Number 1-2 / 2006, pp. 129-133. impact faktor  0.537
  3. I. Velcheva, N. Antonova, V. Dimitrova, N. Dimitrov, I. Ivanov. “Plasma lipids and blood viscosity in patients with cerebrovascular disease”.  13th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology  (E.S.C.H.), June 26th – 29th, 2005 – Siena, Italy. Clinical Hemorheology and Microcirculation, Volume 35, Number 1-2 / 2006, pp. 155-157. impact faktor  0.537
  4. I. Velcheva, N. Antonova, E. Titianova, P. Damianov, N. Dimitrov, I. Ivanov. “Hemorheological parameters in correlation with the risk factors for carotid atherosclerosis”. 13th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology  (E.S.C.H.), June 26th – 29th, 2005 – Siena, Italy. Clinical Hemorheology and Microcirculation, Volume 35, Number 1-2/2006, pp. 195- 198.impact faktor  0.537
  5. N. Antonova, P. Riha, I. Ivanov, “Time dependent variation of human blood conductivity as a method for an estimation of RBC aggregation”, Clinical Hemorheology and Microcirculation, Volume 39, Number 1-4, 69-78,   2008.impact faktor  0.537.
  6. Hadjikov L., Koulova-Nenova D., Ivanov Ya., Yahovski Yu., Karnet Y., Ivanov I., “Buckling of repeatable elements in the structure of polymer nanocomposites”, Comptes rendus de I’Acad?mie Bulgare des Sciences, Tome 62, No. 8, 1009-1014, 2009. ISSN 1310-1331
  7. Kaliviotis E., Ivanov I.,  Antonova N. and  Yianneskis M., Erythrocyte Aggregation at Non-Equilibrium Flow Conditions: a Comparison of Characteristics Measured with Electrorheology and Image Analysis, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, Volume 44, Number 1 / 2010 DOI10.3233/CH-2009-1251, pp. 43-54 ISSN 1386-0291.

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology