За дружеството


 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БИОРЕОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧНА,ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧНА) е неправителствена организация, работеща в обществена полза, основана през 2002 година в София. Тя е член на Европейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация, което е федерация на национални дружества (www.unisi.it/ricerca/asso/esch/). Седалището й е в Института по механика и биомеханика на Българската академия на науките, ул. „Акад. Г. Бончев” бл.4, 1113 София, България.

 

Цели и задачи:

Да подпомага теоретичните, експерименталните и клинични изследвания в областта на биореологията в България, както и изследователи, работещи в същата област в тяхното образование и изследвания и да поощрява млади учени за високи научни постижения. Да развива международните контакти и сътрудничество в тази област, като организира национални, европейски и международни мероприятия и срещи.

 

 

 

 

Управителен съвет:

Председател проф. д-р Надя Антонова-Митева
Зам. председател доц. д-р Ирена Василева Велчева
Секретар доц. д-р Миглена Кирилова

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology