Предстоящи събития


The three societies (The 3rd World Congress) ESCHM (The European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation), ISCH (The International Society for Clinical Hemorheology) and ISB (The International Society of Biorheology)

The three societies (The 3rd World Congress)  ESCHM (The European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation), ISCH (The International Society for Clinical Hemorheology) and ISB (The International Society of Biorheology)

Regensburg, Bavaria, Germany
September 28-30, 2023

https://www.eschm-isb-isch-2023.com/Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology