Аника Александрова-Уатанабе


 

 

 

Магистър по химия и физика, СУ "Св. Климент Охридски",1999 г.

Специализация по „Биофизика”, Медицински университет - Плевен, 2006 - 2010 г.

Редовен докторант по „Биомеханика”, Институт по механика - БАН, 2012 - 2017 г., Aсистент

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Биомеханика, хемореология, микро- и макро- реологични свойства на кръвта, реология на левкоцити, коагулация, атомно-силов микроскоп, проточна микрофлуидна камера, диабет тип 2, клинични приложения.

Публикации:

1. A. Alexandrova, N. Antonova, „Rheological and mechanical aspects of leukocytes motion and adhesion”, Series on Biomechanics, 27 (3-4), 74-79, 2012.

2. A. Alexandrova, N. Antonova, „Correlation between erythrocyte aggregation and adhesion of leukocytes to the endothelium”, Series on Biomechanics, 30 (1), 35-42, 2016.

3. A. Alexandrova, N. Antonova, M. Yu. Skorkina, E. Shamray, O. V. Cherkashina, „Evaluation of the elastic properties and topography of leukocytes’ surface in patients with type 2 diabetes mellitus using atomic force microscope”, Series on Biomechanics, 31, 3, 16-24, 2017. SJR: 0,118.

4. A. Alexandrova, N. Antonova, E. E. Konstantinova, G. B. Melnikova, A. S. Petrovskaya, „Investigation of the kinetics of coagulation and morphological observations of blood clot formation” Series on Biomechanics, 31, 4, 34-42, 2017. SJR: 0,118.

5. A. Alexandrova, N. Antonova, M. Kyulavska, I. Velcheva, I. Ivanov, E. Zvetkova, „Hemorheological and Atomic Force Microscopy studies on the experimental clot formations in patients with type 2 diabetes mellitus” Series on Biomechanics, 32, 3, 63-73, 2018. SJR: 0,118.

6. Н. Антонова, А. Александрова, Е. Э. Константинова, Г. Мельникова, Е. Цветкова, И. Иванов, А. С. Петровская, „Сравнительное исследование тромбообразования с использованием реологических, электрореологических методов и атомно-силовой микроскопии” Сборник докладов: „Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии”, XIII Международная конференция, Минск, 16-19 октября 2018 г., 241-246.

7. A. V. Muravyov, I. A. Tikhomirova, N. Antonova, A. Alexandrova, „Effect of gasotransmitters (NO and H2S) on the red blood cell micromechanical properties in normal conditions and with type 2 diabetes mellitus” Series on Biomechanics, 32, 3, 12-19, 2018. SJR: 0,118.

 

Членство в научни организации:

Съюз на учените в България, секция Механика

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology