Издания


5-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро и наномеханика и мех анобиология на клетки, тъкани и системи (BIORHEO2015)
5-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро и наномеханика и мех анобиология на клетки, тъкани и системи (BIORHEO2015)

Сборник резюмета и научна програма на 5-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро и наномеханика и мех анобиология на клетки, тъкани и системи (BIORHEO2015)

4-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро- и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи (BIORHEO2012)
4-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро- и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи (BIORHEO2012)

Сборник резюмета и научна програма на 4-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро и наномеханика и мех анобиология на клетки, тъкани и системи (BIORHEO2012)

Series on Biomechanics, vol.25,3-4,2010.
Series on Biomechanics, vol.25,3-4,2010.

Series on Biomechanics, vol.25,3-4,2010.
Contents

J. Series on Biomechanics, vol.25,1-2, 2010
J. Series on Biomechanics, vol.25,1-2, 2010

J. Series on Biomechanics, vol.25,1-2, 2010. Избрани доклади на 3-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи, 28 август-2 септември 2009 година, Боровец

Сборник резюмета и програма на 3ESSB, 2009
Сборник резюмета и програма на 3ESSB, 2009

Сборник резюмета и програма на 3-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи, 28 август-2 септември 2009 година, Боровец

Сборник резюмета и програма на 2-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи
Сборник резюмета и програма на 2-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи

Сборник резюмета и програма на 2-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи. 17-19 септември 2006 г.в гр.Варна, ISSN

Сборник доклади на 2-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи
Сборник доклади на 2-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи

Сборник доклади на 2-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи. 17-19 септември 2006 г.в гр.Варна, ISSN.

Сборник резюмета и програма на 12-тата Европейска конференция по клинична хемореология и микроциркулация
Сборник резюмета и програма на 12-тата Европейска конференция по клинична хемореология и микроциркулация

Сборник резюмета и програма на 12-тата Европейска конференция по клинична хемореология и микроциркулация, 22-26 юни 2003 година в гр.София & Европейската лятна школа по биореология, 28 юни-2 юли 2003 година в гр. Варна

Доклади от 12-тата Европейска конференция по клинична хемореология и микроциркулация, 22-26 юни 2003 година в гр.София
Доклади от 12-тата Европейска конференция по клинична хемореология и микроциркулация, 22-26 юни 2003 година в гр.София

Доклади от 12-тата Европейска конференция по клинична хемореология и микроциркулация, 22-26 юни 2003 година в гр.София

Сборник доклади на Европейската лятна школа по биореология
Сборник доклади на Европейската лятна школа по биореология

Сборник доклади на Европейската лятна школа по биореология, 28 юни- 2 юли 2003 година в гр. Варна, ISSNПредстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology