Елисавета Цветкова


Заемана длъжност – старши научен сътрудник ІІ ст.
Секция/Лаборатория – Институт по експериментална морфология и антропология с музей към БАН

 

Тел: +359 886 062 182
E-mail: elizvet@gmail.com

 

Научни степени, организация, година:
Д-р, Институт по експериментална морфология и антропология с музей към БАН, 1976 г.

 

 

 

Области на професионален интерес (ключови думи): биомеханика/биореология на кръвта и на кръвните клетки; клетъчна биология – хистология, цитология, цитохимия/флуоресцентна цитохимия; костен мозък – пролиферация и диференциация на костномозъчните клетки, хемопоетични клатъчно-растежни фактори; изследвания в областта на рака и левкемията – in vitro култивиране на неопластични клетки
Допълнителна информация

 

Избрани последни публикации:

E. Zvetkova, N. Antonova, I. Ivanov, Y. Savov, Y. Gluhcheva, Platelet morphological, functional and rheological properties attributable to addictions, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 2010 (in press)

 

E. Zvetkova, N. Antonova, I. Ivanov, Y. Savov, Y. Gluhcheva, Main hemorheological problems in disorders of social significance, J. Series on Biomechanics, 2010 (in press)

 

Antonova N., Zvetkova E., Ivanov I., Savov Y., Hemorheological changes and characteristic parameters derived from whole blood viscometry in chronic heroin addicts, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation , vol. 39, No.1-4, 53-61, 2008


Savov Y., Zvetkova E., Sainova I., Gluhcheva Y., Antonova N., Ivanov I., Bichkidjieva E., Ilieva I., Leukocyte Cytochemistry and Hematometric Indices in Chronic Heroin Addicts. Acta morphologica et anthropologica, 13, 159-163, 2008

 

Savov Y., Zvetkova E., Gluhcheva Y., Sainova I., Antonova N., Ivanov I, Ilieva I.,Bichkidjieva E., Thrombocyte count, platelet morphological properties and whole blood viscosity attributable to chronic heroin abusers, In : Proceedings of the 2nd EuroSummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems, Varna, Bulgaria, September 17-20, 2006, ed. N. Antonova, Avangard Prima, Sofia, 2007, 39-41.

 

Savov Y., Antonova N., Zvetkova E., Gluhcheva Y., Ivanov I., Sainova I., Bichkidjieva E., Ilieva I., Changes in blood viscosity and erythrocyte indices in chronic heroin abusers, Acta Morphologica, 12, 2007, 67-71.

 

Savov Y., Antonova N., Zvetkova E., Gluhcheva Y., Ivanov I., Sainova I., Whole blood viscosity and erythrocyte hematometric indices in chronic heroin addicts, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, vol. 35 (2006), 129-133

 

E. Zvetkova, Y. Savov, Y. Gluhcheva, I. Ilieva, E. Bichkidjieva, E. Katzarova, I. Tsenov, Human bone marrow granulocyte- macrophageal colonies (GM-Cs) in vitro: Myeloid cells in health and in cases of myeloid leukemia, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation , vol.30, No.3-4, 480-484, 2004

 

Проекти: PECO програма на EC, Contract ERBCIP-. DCT940253/94;
Европейска комисия – Cordis: Cytochemical and cytophotometrical characteristics of DNP, RNP and basic proteins in the peripheral blood leucocytes

 

Членство в научни организации:

 

Награди: Награда „Акад. Пухлев” на БАН и СУ”Св. Кл. Охридски”

 

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology