Предстоящи събития


9th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, July 5-7,2023, Vrnjacka Banja, Serbia

9-и международен конгрес на Сръбското дружество по механика


Конгресът ще се проведе във Врнячка Баня, Сърбия, на 5-7 юли 2023 г.
Врнячка Баня е община, разположена в област Рашка, Централна Сърбия, известна с горещите си извори.
Върнячка Баня е също най-известният и най-популярен спа град на Сърбия и в същото време много привлекателен международен център за отдих.
Web site:  http://www.ssm.kg.ac.rs/congress_2023/


Цели
9-ти Международен конгрес на Сръбското дружество по механика има за цел да събере водещи академични учени, изследователи и изследователи за обмен и споделяне на опит и резултати от изследвания по различни аспекти на теоретичната и приложна механика. Той ще предостави интердисциплинарна платформа за изследователи, практици и преподаватели, за да представят и обсъждат най-новите иновации, теории, алгоритми, както и срещани практически предизвикателства и решения, приети в областта на класическата механика, механиката на твърдите тела и течностите, изчислителната механика, биомеханиката , Приложна математика и физика, Строителна механика и инженерство.

В рамките на конгреса ще откриете мини симпозиум M3: Биомеханика и математическа биология.
http://www.ssm.kg.ac.rs/congress_2023/topics/


Мястото на конгреса, *Врњачка Бања* е една от най-старите бани в Сърбия. Известен е със своите термални води и спа и е заобиколен от сръбски средновековни манастири и църкви.

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology