Предстоящи събития


8th European Medical and Biological Engineering Conference - EMBEC 2020

Dear Colleagues!

It is a pleasure to invite you to contribute to the development of the scientific and professional programme of EMBEC 2020, the 8th European Medical and Biological Engineering Conference organized by the Slovenian Society for Medical and Biological Engineering. The conference of the International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) will be held in the Congress Centre Bernardin in Portorož, Slovenia, from 14 to 18 June, 2020.

 

Damijan Miklavčič
Chair of the EMBEC 2020 &
President of the Slovenian Society for Medical and Biological Engineering
E-mail address: damijan.miklavcic@fe.uni-lj.si

 

Web site: http://www.embec2020.org/Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology