Предстоящи събития


INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON BIOMEDICINE "BIOMED-2019" - BATUMI, GEORGIA, 18.05.2019 - 19.05.2019

Website: https://biomedicine2019.wixsite.com/biomed2019

 

"BIOMED-2019"

"CASTELLO MARE", TSIKHISDZIRI, BATUMI, GEORGIA, 18.05.2019 - 19.05.2019

 

Topics

- Sleep-wakefulness cycle
- Pain and analgesia
- Behavior and cognitive functions
- Stress
- Experimental and clinical neurology
- Neurophysiology
- Ultra- and Nanoarchitecture

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology